เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า

พระเยซูอยู่ในใจ

ความเมตตาพระเจ้าเหมือนมหาสมุทรใหญ่

ข้าขอมอบดวงใจ
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
05.00-05.30 : เพลงคริสเตียน
05.30-06.00 : พระคำนำชีวิต(rerun)
06.00-07.00 : เพลงคริสเตียน
07.00-08.00 : ถ่ายทอดข่าว
08.00-08.30 : เพลงคริสเตียน
08.30-09.00 : พระคำนำชีวิต(rerun)
09.00-09.30 : เพราะคุณคือที่รัก
09.30-10.30 : เพลงคริสเตียน
10.30-11.00 : เทปนมัสการ
11.00-11.30 : พระคำนำชีวิต(rerun)
11.30-12.00 : เพลงคริสเตียน
12.00-13.00 : กำลังใจกำลังมา
13.00-13.30 : พระคำนำชีวิต(Rerun)
13.30-15.00 : พูดจาประสาครูติ๋ว
15.00-15.30 : เพื่อคุณ กำลังใจ
15.30-16.00 : พระคำนำชีวิต(rerun)
16.00-17.00 : เพลงคริสเตียน
17.00-18.00 : Fab Fun Fun
18.00-18.20 : เดินหน้าประเทศไทย
18.20-19.00 : เพลงคริสเตียน
19.00-19.30 : ถ่ายทอดข่าว
19.30-20.00 : พระคำนำชีวิต (Rerun)
20.00-20.15 : ข่าวพระราชสำนัก
20.15-21.00 : เพลงคริสเตียน
21.00-22.00 : เพลงคริสเตียน