เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า

พระเยซูอยู่ในใจ

ความเมตตาพระเจ้าเหมือนมหาสมุทรใหญ่

ข้าขอมอบดวงใจ
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
05.00-06.00 : ที่นี่มีรัก
06.00-07.00 : Daily Bread
07.00-08.00 : ถ่ายทอดข่าว
08.00-09.00 : รายการเพลง
09.00-09.30 : เพราะคุณคือที่รัก
09.30-10.30 : Coffee Break
10.30-12.00 : Fab Lady
12.00-13.00 : กำลังใจกำลังมา
13.00-13.30 : พระคำนำชีวิต
13.30-15.00 : ลูกทุ่งคริสเตียน
15.00-15.30 : เพื่อคุณ กำลังใจ
15.30-16.00 : การศึกษาเพื่อชุมชน
16.00-16.15 : ข่าวท้องถิ่น
16.15-17.00 : Fab Buffet
17.00-18.00 : Fab Fresh
18.00-18.20 : เดินหน้าประเทศไทย
18.20-19.00 : ชีวิตที่ดีกว่า
19.00-19.30 : ถ่ายทอดข่าว
19.30-20.00 : พระคำนำชีวิต (Rerun)
20.00-20.15 : ข่าวพระราชสำนัก
20.15-22.00 : 360 องศา