FabRadio 102.50 MHz.

อาคารวิหารคริศศาสนา
100 กว่าปีที่ผ่านมา ตัวอาคารหลังนี้ยังคงความสวยสดงดงาม ปัจจุบันพระวิหารยังคงเป็นที่สำหรับนมัสการ อธิษฐานและประกอบศาสนกิจอื่น ๆ
คริสตจักรใจกลางชุมชน
ด้วยเวลานับร้อยปีที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความตั้งใจดีและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของมิชชันนารีและผู้ก่อตั้งคริสตจักรแห่งนี้เพื่อให้เป็นพระพรแก่คนตรังอย่างแท้จริง
คืนอธิษฐาน
(วันศุกร์)
เชิญชวนพี่น้องคริสตสมาชิกทุก ๆ ท่านเข้าร่วมนมัสการ ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากผู้รับใช้พระเจ้า และรวมพลังอธิษฐานในทุก ๆ คืนวันศุกร์
Previous
Next

ชั้นเรียนรวีวาระศึกษา (เด็ก)

วันอาทิตย์, เวลา 8.30 - 9.30 น.

ชั้นเรียนรวีวาระศึกษา (ผู้ใหญ่)

วันอาทิตย์, เวลา 9.30 - 10.20 น.

รอบนมัสการคริสตจักรตรัง

วันอาทิตย์, เวลา 10.30 - 12.00 น.

Scroll Up