นมัสการ อาทิตย์ที่ 13 Jan 2018

– เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)
– เยโฮวาห์ยิเรห์ (Jehovah Jireh)
– ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)
– ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)
– เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา (I trust in God wherever I may be)
– พระสิริเป็นของพระองค์ (ราชาแห่งดวงใจ)

Leave a Replay