Worship
We bring the sacrifices of praise

วันที่

รายชื่อเพลงนมัสการ

Youtube

อาทิตย์ที่ 8 Mar 2020

 • ข้าเพ่งมององค์พระเยซู C
 • เหตุใดใจฉันท้อและกลัว D
 • พระองค์ทรงเป็นความหวัง D
 • ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ G
 • ข้าขอวางลง ทุกสิ่งในข้า G

อาทิตย์ที่ 1 Mar 2020

 • พื้นฟ้าสวรรค์ D
 • ราชกิจของพระองค์ D
 • มงกุฏงาม D
 • พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ A

อาทิตย์ที่ 23 Feb 2020

 • ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา C
 • ไหลล้น D
 • ความรักพระเจ้าเหลือล้น D
 • สูงล้ำและกว้างใหญ่ G
 • ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก G

อาทิตย์ที่ 16 Feb 2020

 • ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ D
 • เราถูกเลือกสรร C
 • ทรงดำเนินกับเรา C
 • พระเยซูเป็นที่รักของข้า F
 • ตราบชั่วลมหายใจ F

อาทิตย์ที่ 9 Feb 2020

 • เราพึ่งพาพระองค์ F
 • ข้าไม่มีนามใด G
 • สาธุการพระนาม F#m
 • โอพระเจ้าดูเหมือนพระองค์ Am

อาทิตย์ที่ 2 Feb 2020

 • ด้วยพระคุณและความรัก F
 • นามใดเปรียบพระองค์ G
 • ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ G
 • พระองค์ผู้ทรงรักข้า G

อาทิตย์ที่ 26 Jan 2020

 • พระเจ้าประเสริฐและดีต่อเรา E
 • ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ G
 • เเผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์ G
 • เมื่อตาใจข้าได้เห็น F

อาทิตย์ที่ 19 Jan 2020

 • องค์พระบิดาเรายกย่องพระนาม Bb
 • ก้าวเดิน D
 • เรามาร้องเพลง F
 • ข้าขอวางลง ทุกสิ่งในข้า G

อาทิตย์ที่ 12 Jan 2020

 • ขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์ E
 • ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล D
 • ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง D
 • วันเวลาจะเปลี่ยนไป F

อาทิตย์ที่ 5 Jan 2020

 • พระสิริเป็นของพระองค์ A
 • เมตตาหลั่งมา D
 • ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่ D
 • เราถูกเลือกสรร C
 • ข้าขอสิ่งหนึ่ง A

อาทิตย์ที่ 29 Dec 2019

 • ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไป C
 • นามใดเปรียบพระองค์ G
 • สูงล้ำและกว้างใหญ่ G
 • โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา G
 • อยากจะพบพระองค์ G

อาทิตย์ที่ 22 Dec 2019

 • ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง D
 • ขอเชิญท่านผู้วางใจ G
 • มงกุฎงามเป็นของพระคริสต์ E
 • ด้วยพระคุณและความรัก F

อาทิตย์ที่ 15 Dec 2019

 • เปี่ยมรักจนเต็มล้น Em
 • พระเจ้าทรงให้มีความอุ่นใจ Dm
 • จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ F
 • เสด็จจากสวรรค์ G

อาทิตย์ที่ 8 Dec 2019

 • ประทับอยู่ท่ามกลางเรา Bb
 • ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน Em
 • เเผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์ A
 • เหมือนเด็กตัวน้อยๆ A

อาทิตย์ที่ 1 Dec 2019

 • คริสตมาสเป็นเวลา C
 • เพราะพระเจ้าเป็นความรัก A
 • พระเจ้ารักปวงประชา C
 • เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ C

อาทิตย์ที่ 24 Nov 2019

 • เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา G
 • เสริมกำลังใหม่ A
 • โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง Dm
 • ซ่อนข้าไว้ C

อาทิตย์ที่ 17 Nov 2019

 • เราขอนมัสการพระองค์ C
 • เราพบพระเยซูคริสต์ G
 • พระเจ้าทรงสง่างาม C
 • เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ G
 • พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย G
 • พระเกียรติ ราศี C

อาทิตย์ที่ 10 Nov 2019

 • เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ A
 • เป็นดั่งศิลามั่นคงแกร่ง G
 • พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า C
 • เป็นการสมควรที่จะโมทนาพระคุณ F
 • พระเยซู พระผู้ช่วย A

อาทิตย์ที่ 3 Nov 2019

 • เหตุใดพระคริสต์ G
 • ก้าวเดินอย่างชื่นชม D
 • จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ F
 • พระเจ้าเเสนดี D
 • หมดทั้งดวงใจ D

อาทิตย์ที่ 27 Oct 2019

 • พระเจ้า พระบิดานิรันดร์ C
 • ข้าไม่มีนามใด A
 • ฉันได้วางใจในพระเจ้า F
 • เมื่อข้าวางใจพระองค์ C

อาทิตย์ที่ 20 Oct 2019

 • เราเชื่อวางใจ G
 • องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง D
 • ทรงดำเนินกับเรา C
 • วันเวลาจะเปลี่ยนไป F

อาทิตย์ที่ 13 Oct 2019

 • โอพระเจ้าของเรา C
 • มงกุฎงามเป็นของพระคริสต์ F
 • พระเจ้าทรงสง่างาม C
 • ข้าฯยกเสียงสรรเสริญจอมราชา F
 • ข้าฯขอวางลง A

อาทิตย์ที่ 6 Oct 2019

 • พระเจ้าประเสริฐ E
 • ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก C
 • จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า Dm
 • ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน Dm
 • พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ G

อาทิตย์ที่ 29 Sep 2019

 • เราขอนมัสการพระองค์ C
 • ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน Dm
 • แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์ A
 • ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ D

อาทิตย์ที่ 22 Sep 2019

 • ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ D
 • ราชกิจของพระองค์ D
 • ทรงดำเนินกับเรา C
 • พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ D

อาทิตย์ที่ 15 Sep 2019

 • พระเยซูเป็นที่รักของข้า F
 • เราจะเดินในทางพระเยซู D
 • ก้าวเดินอย่างชื่นชม D
 • ทุกครั้งที่ย้อนมอง C

อาทิตย์ที่ 8 Sep 2019

 • ดุจดั่งน้ำค้าง F
 • จงร้องป่าว G
 • เป็นดั่งศิลา G
 • เป็นการสมควร G
 • เมื่อตาใจข้าได้เห็น F

อาทิตย์ที่ 1 Sep 2019

 • เมื่อข้าวางใจพระองค์ C
 • ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ G
 • ในที่ลึกลับ G
 • ข้าขอสิ่งหนึ่ง A

อาทิตย์ที่ 25 Aug 2019

 • พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย C
 • เราพบพระเยซูคริสต์ G
 • ไม่ใช่ฤทธิ์ D
 • โอพระเจ้าดูเหมือนพระองค์ Am

อาทิตย์ที่ 18 Aug 2019

 • พระเจ้าประเสริฐ E
 • สาธุการพระนาม A
 • สูงล้ำและกว้างใหญ่ G
 • หมดทั้งชีวิต วางลงที่พระหัตถ์ D

อาทิตย์ที่ 11 Aug 2019

 • ราชกิจของพระองค์ C
 • ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ F
 • เรากราบนมัสการ G
 • พื้นฟ้าสวรรค์ C

อาทิตย์ที่ 4 Aug 2019

 • เสริมกำลังใหม่ A
 • จงเข้มแข็ง และกล้าหาญ A
 • พระองค์ทรงเป็นความหวัง D
 • พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย C

อาทิตย์ที่ 28 Jul 2019

 • เราขอนมัสการพระองค์ C
 • มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี D
 • จอมราชา ทรงครอบครอง D
 • มงกุฎงาม E
 • ตราบชั่วลมหายใจ F

อาทิตย์ที่ 21 Jul 2019

 • โออิสราเอล Dm
 • ใครจะขึ้นไปบนภเขาของพระเจ้า Dm
 • ชื่นชมยินดีพวกเราทุกคน Dm
 • พระบิดา พระเจ้าเเห่งฟ้าสวรรค์ D

อาทิตย์ที่ 14 Jul 2019

 • เราจะเข้ามาสรรเสริญ D
 • เมตตาหลั่งมา D
 • ฟังสิได้ยินไหม D
 • โอ้พระเจ้าดูเหมือนพระองค์ Am

อาทิตย์ที่ 7 Jul 2019

 • จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด F
 • เราขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธา A
 • พระองค์คือจอมราชา G
 • พระเยซูพระผู้ช่วย A

อาทิตย์ที่ 30 Jun 2019

 • เราพึ่งพาพระองค์ F
 • ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า A
 • เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ G
 • พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ A

อาทิตย์ที่ 23 Jun 2019

 • ดุจดั่งน้ำค้างที่เเสนชื่นช่ำ D
 • แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์ A
 • จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G
 • วันเวลาจะเปลี่ยนไป F

อาทิตย์ที่ 16 Jun 2019

 • ยามอับจนหนทาง G
 • มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี E
 • สาธุการพระนาม A
 • ข้าฯขอวางลง G

อาทิตย์ที่ 9 Jun 2019

 • ข้าฯขอวางลง G
 • ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก C
 • เป็นการสมควรที่จะโมทนาพระคุณ F
 • นำข้าใกล้พระองค์ G
 • ข้าขอสิ่งหนึ่ง G

อาทิตย์ที่ 3 Jun 2019

 • ข้าฯขอวางลง G
 • เราถูกเลือกสรร C
 • ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้า G
 • เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ G
 • พระองค์ผู้ทรงรักข้า F

อาทิตย์ที่ 26 May 2019

 • พระเจ้า พระบิดานิรันดร์ C
 • ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล E
 • เรามาร้องเพลง F
 • ด้วยพระคุณและความรัก F

อาทิตย์ที่ 19 May 2019

 • วิญญาณข้าแสวงหา D
 • เป็นดั่งศิลามั่นคงแกร่ง G
 • พระเจ้าทรงสง่างาม C
 • เป็นการสมควร F
 • ซ่อนข้าฯไว้ C

อาทิตย์ที่ 12 May 2019

 • เมตตาหลั่งมา D
 • ราชกิจของพระองค์ D
 • ทรงดำเนินกับเรา C
 • พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน G
 • ทรงเรียกข้าว่า G

อาทิตย์ที่ 5 May 2019

 • เหตุใดใจฉันท้อและกลัว E
 • จิตใจข้า E
 • เหตุใดพระคริสต์ E
 • เราเชื่อวางใจ G
 • เเต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ F

อาทิตย์ที่ 28 April 2019

 • ทรงยิ่งใหญ่เเละอยู่เหนือกว่า
 • จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
 • พระเยซูพระผู้ช่วย
 • เพราะพระองค์ทรงอยู่

อาทิตย์ที่ 21 April 2019

 • พระเจ้าประทาน G
 • พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย G
 • วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ C
 • ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง D

อาทิตย์ที่ 14 April 2019

 • พระบิดา พระเจ้าเเห่งฟ้าสวรรค์ D
 • นามใดเปรียบพระองค์ G
 • โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาจอมราชา G
 • พระเกียรติ ราศี C

อาทิตย์ที่ 7 April 2019

 • เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ G
 • เหตุใดใจฉันท้อ D
 • จงชื่นใจโห่ร้อง D
 • เป็นดั่งศิลา G
 • ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก G
 • ข้าขอสิ่งหนึ่ง G

อาทิตย์ที่ 31 Mar 2019

 • พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน G
 • เยโฮวาห์ยิเรห์ Dm
 • ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า D
 • ฉันได้วางใจในพระเจ้า F
 • พระองค์เป็นผู้เลี้ยง D

อาทิตย์ที่ 23 Sep 2012

 • องค์พระบิดาโปรดเสด็จมา
 • ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ
 • ชื่นบานสุดดวงใจ
 • ชื่นบาน สุดใจ
 • เราจะโมทนาพระคุณ

อาทิตย์ที่ 16 Sep 2012

 • ข้าเพ่งมององค์พระเยซู
 • มีพลัง
 • ก้าวเดิน
 • ราชกิจของพระองค์
 • โอพระเจ้าดูเหมือนพระองค์

อาทิตย์ที่ 2 Sep 2012

 • เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้า
 • ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า
 • วันสำคัญที่โลกจารึก
 • เชิญมาร่วมโต๊ะแห่งพระเมตตา
 • พระคุณพระเจ้า (โซ่ตรวน)

อาทิตย์ที่ 26 Aug 2012

 • เราถูกเลือกสรร
 • องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
 • ราชกิจของพระองค์
 • พื้นฟ้าสวรรค์
 • พระองค์เจ้าข้า

อาทิตย์ที่ 19 Aug 2012

 • เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ
 • มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญ
 • จอมราชา ทรงครอบครอง
 • เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
 • ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิด

อาทิตย์ที่ 12 Aug 2012

 • ความรักพระเจ้าเหลือล้น
 • สูงล้ำและกว้างใหญ่
 • ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
 • พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์

อาทิตย์ที่ 5 Aug 2012

 • ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา
 • วันสำคัญที่โลกจารึกไว้
 • เราถูกเลือกสรร
 • ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่
 • หมดทั้งดวงใจ

อาทิตย์ที่ 29 Jul 2012

 • โอพระเจ้า ลูกๆของพระองค์
 • ใครจะขึ้นไปบนภเขาของพระเจ้า
 • พระองค์ทรงเป็นความหวัง
 • ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่
 • หมดทั้งดวงใจ

อาทิตย์ที่ 22 Jul 2012

 • อยากจะพบพระองค์
 • เมตตาหลั่งมา
 • ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้
 • ขอความรัก ขอฤทธา
 • พระเยซู พระผู้ช่วย

อาทิตย์ที่ 15 Jul 2012

 • ทุกครั้งที่ย้อมมอง
 • องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
 • ก้าวเดินอย่างชื่นชม
 • ชีวิตเราอยู่ในพระองค์
 • พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย

อาทิตย์ที่ 8 Jul 2012

 • ทุกวันเวลาข้าฯสาธุการ
 • ทรงดำเนินกับเรา
 • พระเจ้าทรงสง่างาม
 • เมื่อข้าฯวางใจพระองค์

อาทิตย์ที่ 1 Jul 2012

 • เหนือบรรดาฤทธา
 • มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี
 • มา นี่เป็นเวลานมัสการ
 • จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

อาทิตย์ที่ 24 Jun 2012

 • จงชื่นใจโห่ร้องถวายพระยะโฮวาห์
 • ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิด
 • ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้
 • ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน

อาทิตย์ที่ 17 Jun 2012

 • พระเยซู เราน้อมรับพระองค์
 • สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลกา
 • เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
 • สูงล้ำและกว้างใหญ่
 • พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

อาทิตย์ที่ 10 Jun 2012

 • พระเยซูผู้งามเลิศ
 • องค์บริสุทธิ์
 • นามใดเปรียบพระองค์
 • องค์บริสุทธิ์
 • พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย

อาทิตย์ที่ 3 Jun 2012

 • ข้าเพ่งมององค์พระเยซู
 • องค์บริสุทธิ์
 • เราถูกเลือกสรร
 • เรามาร้องเพลง
 • ถ้าพระองค์ทรงมอง

อาทิตย์ที่ 27 May 2012

 • ทุกครั้งที่ย้อน
 • ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า
 • พระองค์เป็นผู้เลี้ยง
 • ฉันได้วางใจในพระเจ้า
 • ซ่อนข้าฯไว้

อาทิตย์ที่ 20 May 2012

 • ข้าเพ่งมององค์พระเยซู
 • องค์บริสุทธิ์
 • มา นี่เป็นเวลานมัสการ
 • ชีวิตเราอยู่ในพระองค์
 • ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้

อาทิตย์ที่ 13 May 2012

 • ก้าวเดินอย่างชื่นชม
 • ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่
 • สูงล้ำและกว้างใหญ่
 • เมื่อข้าฯวางใจพระองค์
 • โอพระเจ้าดูเหมือนพระองค์

อาทิตย์ที่ 6 May 2012

 • ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน
 • สาธุการพระนามของพระเจ้า
 • ร้องโฮซันนา
 • จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
 • หมดทั้งชีวิต วางลงที่พระหัตถ์

อาทิตย์ที่ 29 April 2012

 • พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน
 • โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง
 • ทรงดำเนินกับเรา
 • พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า
 • ทรงเป็นเรี่ยวแรง

อาทิตย์ที่ 22 April 2012

 • เยโฮวายิเรห์
 • ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่
 • ทรงดำเนินกับเรา
 • พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย
 • พระองค์ทรงสมควร

อาทิตย์ที่ 15 April 2012

 • ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
 • เมตตาหลั่งมา
 • เรามาร้องเพลง
 • องค์พระบิดาโปรดเสด็จมา
 • ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ

อาทิตย์ที่ 8 April 2012

 • วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (วันยินดี)
 • พระเยซูยอมวายชนม์
 • เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯพ้นจากบาป
 • เพราะพระองค์ทรงอยู่
Scroll Up